poszukuje rozdrabniacza słowy, ale większego niż ten oryginalny>? czy ktoś ma taki? czy owy istnieje?